10 najczęstszych błędów popełnianych przez uczących się języka online

Czy słyszałeś kiedyś o terminie “uczący się języka”? Faktem jest, że nie ma potrzeby myśleć, że tylko osoby, które uczą się języków obcych są uczniami. Każdy z nas jest uczniem.

Jako osoba ucząca się języka online, nie tylko uczysz się języka, ale także wielu innych rzeczy.

1. Nie uczysz się mówić w danym języku

Bez względu na to, w jakim kraju mieszkasz, musisz nauczyć się mówić w danym języku, ponieważ umiejętność porozumiewania się w obcym kraju jest kluczem do sukcesu.

2. Skupianie się na gramatyce

Należy uczyć się gramatyki, ale nie wolno zapominać, że głównym celem nauki języka jest posługiwanie się nim.

3. Ignorowanie słownictwa

Słownictwo jest najważniejszą częścią każdego języka. Jeśli nie uczysz się odpowiednich słów, nie będziesz w stanie wyrażać się w języku docelowym.

4. Bycie leniwym w nauce

Jeśli chcesz nauczyć się języka obcego, musisz włożyć dużo wysiłku w naukę.

5. Niezrozumienie kultury

Bardzo ważne jest, abyś rozumiał kulturę danego języka. Jeśli tego nie zrobisz, nie będziesz w stanie porozumieć się z mieszkańcami kraju docelowego.

6. Zapominanie o słuchaniu

Słuchanie to najlepszy sposób na naukę języka. Jeżeli uczysz się języka bez słuchania lekcji audio lub wideo, to nigdy nie nauczysz się go poprawnie.

7. Codzienne uczenie się tych samych tematów

Nie możesz obawiać się zmiany tematu. Jeśli tego nie zrobisz, nigdy nie nabierzesz pewności siebie w posługiwaniu się językiem.

8. Złe nastawienie

Nauka języka to nie żarty, to trudne zadanie i musisz być pozytywnie nastawiony przez cały czas. Jeśli masz złe nastawienie, trudno będzie Ci zrobić jakiekolwiek postępy.

9. Wiara w to, że nauka języka jest łatwa

Nauka języka nie jest łatwa, ale jeśli nie masz chęci do działania, to nie zrobisz żadnych postępów.

10. Zapominanie o ćwiczeniach

Jeśli uczysz się języka i nie ćwiczysz, to nigdy go nie opanujesz.

Wnioski:

Wszystkie punkty wymienione powyżej pomogą Ci upewnić się, że uczysz się języka we właściwy sposób.