Błędy gramatyczne – najczęstsze błędy, których należy unikać

Większość ludzi używa języka angielskiego jako drugiego języka i jeśli chodzi o błędy gramatyczne, mamy tendencję do popełniania poważnych błędów. Podczas pisania należy upewnić się, że gramatyka jest jasna i poprawna.

Najczęstsze błędy gramatyczne to,

Używanie zbyt wielu partykuł.

Unikanie używania przedimka nieokreślonego.

Poprawne użycie strony biernej.

Używanie przyimka przed rzeczownikiem.

Nieprawidłowa konstrukcja zdania.

Użycie słowa “i” zamiast “lub”.

Użycie zbyt dużej liczby słów.

Nieprawidłowa interpunkcja.

Nieprawidłowe użycie cudzysłowu.

Użycie apostrofu w niewłaściwym miejscu.

I wiele innych typowych błędów gramatycznych.

Ale co zrobić, jeśli chcesz poznać te powszechne błędy gramatyczne? W tym wpisie przedstawię Ci krótki przegląd błędów gramatycznych.

Niepoprawne artykuły

Najczęstszym błędem, jaki popełniam, jest używanie zbyt wielu partykuł. Istnieją dwa rodzaje rodzajników: rodzajniki nieokreślone i rodzajniki określone.

Przedimki nieokreślone

Używa się ich, gdy nie wiadomo, który konkretnie rodzajnik jest wymagany. Niektóre przykłady przedimków nieokreślonych to,

A, a, an, any, any, anything, each, either, each, every, neither, no, none, some, some, something, some, that, which, who, whose, whose, whatever, whatever, which.

Przedimki nieokreślone

Używa się ich, aby określić konkretną rzecz. Należą do nich następujące partykuły,

The, this, this, these, these, their, his, her, it, its, that, these, those, which.

Głos bierny

Głosu biernego używamy, gdy chcemy wyrazić, że coś się komuś lub czemuś przydarzyło. W tego typu zdaniach podmiot nie jest osobą wykonującą czynność. Niektóre przykłady użycia strony biernej to,

Samochód został uderzony przez złodzieja.

Mężczyzna został zabity przez psa.

Kobieta została zabita przez policję.

Ogień został podłożony przez dziecko.

Ogień został wzniecony przez dziecko.

Przyimki

Przyimki są używane do łączenia dwóch słów razem. Niektóre z najczęściej występujących przyimków to,

Po, nad, przeciw, wokół, ponieważ, przed, pomiędzy, poniżej, obok, przez, w trakcie, dla, od, przed, do, w celu, pomimo, w obliczu, w obecności, na widoku, w przebudzeniu, w przebudzeniu, w przebudzeniu, w przebudzeniu, w przebudzeniu, w przebudzeniu, w świetle.