Jak używać czasowników w języku niemieckim

Jeśli jesteś osobą początkującą i próbujesz nauczyć się języka niemieckiego, możesz mieć dylemat, jak używać czasowników w tym języku.

Czasowniki są główną częścią zdania, ponieważ pokazują czynność, którą wykonujesz i to, co mówisz. Czasowniki są podstawą zdania w języku niemieckim i jeśli nie wiesz, jak używać czasownika w języku niemieckim, trudno jest zrozumieć sens zdania.

Zacznijmy od tego, jak używać czasownika w języku niemieckim.

Podstawy użycia czasowników

Niemieckie czasowniki nie są podobne do angielskich. Nie jest to tak proste, jak dodanie ‘s’ na końcu czasownika, aby uzyskać liczbę mnogą. Nie ma na to bezpośredniego tłumaczenia w języku angielskim.

Czasowniki w języku niemieckim są odmieniane, to znaczy, że zmieniają się w zależności od tego, co chcesz wyrazić w zdaniu. Zacznijmy od podstaw użycia czasowników.

Użycie czasu teraźniejszego dla codziennych czynności

Kiedy używasz czasu teraźniejszego dla codziennych czynności, używasz formy bezokolicznikowej czasownika.

Czas teraźniejszy w języku niemieckim tworzy się przez dodanie końcówki -e do bezokolicznika.

Bezokolicznik czasownika w języku niemieckim jest taki sam jak forma podstawowa czasownika. Tak więc, jest on zawsze tworzony przez opuszczenie końcówki rdzenia.

Istnieją dwie popularne formy bezokolicznika w języku niemieckim:

Czasownik regularny (zwykły): -en lub -n

Czasownik nieregularny: -lt, -en, -t, -it, -st

Teraz już wiesz jak wygląda czas teraźniejszy czasownika regularnego.

Czas teraźniejszy czasowników nieregularnych tworzy się przez dodanie końcówki -e do rdzenia czasownika.

Przykład:

Czasownik lehren oznacza uczyć.

Aby utworzyć czas teraźniejszy czasownika lehren, dodaj końcówkę -e do czasownika, a wynikiem będzie czasownik lehre.

Aby utworzyć czas teraźniejszy czasownika lehren, dodaj końcówkę -e do czasownika, a wynikiem będzie czasownik lehre.

Możesz również użyć czasu teraźniejszego czasowników nieregularnych w formie przeszłej, przyszłej, warunkowej i rozkazującej.

Czas przyszły

W czasie przyszłym, dodajesz końcówkę – werden do podstawowej formy czasownika.

Możesz użyć czasu przyszłego, aby wyrazić myśl, że coś wydarzy się w przyszłości.

Czas przyszły w języku niemieckim tworzy się przez dodanie końcówki – werden do bezokolicznika czasownika.

Bezokolicznik czasownika w języku niemieckim jest taki sam jak forma podstawowa czasownika. Tak więc, jest on zawsze tworzony przez opuszczenie końcówki rdzenia.

Czas przyszły czasownika lehren to lehre werden.

Możesz również użyć czasu przyszłego czasowników nieregularnych w formie przeszłej, przyszłej, warunkowej i rozkazującej.