Zasady użycia niemieckich zaimków osobowych

Czy wiesz, jak używać zaimków osobowych w języku niemieckim. Zaimki osobowe są pierwszymi i najważniejszymi słowami w języku niemieckim. Zaimki osobowe mogą być użyte w każdym zdaniu, aby wyrazić, kto coś robi lub mówi. Zaimki osobowe mogą być użyte do wyrażenia siebie, do wyrażenia kogoś innego i do wyrażenia przedmiotu.

W języku niemieckim znanych jest pięć rodzajów zaimków osobowych, są to:

Pierwsza osoba:

W języku niemieckim istnieją trzy formy zaimka w pierwszej osobie. Pierwsza osoba jest wyrażana przez:

I

ja

mir

Aby użyć zaimka w pierwszej osobie, musisz dodać przedimek przed wyrazem.

1. Ich (I)

2. Du (ty)

3. Er/sie/es (he/she/it)

4. Wir (my)

5. Sie (oni)

Druga osoba:

W języku niemieckim istnieją dwie formy zaimka drugiej osoby. Druga osoba jest wyrażana przez:

You

do ciebie

druga osoba liczby pojedynczej jest wyrażana przez dodanie przyimka:

an you

na końcu zdania

6. du

7. Sie

Trzecia osoba:

W języku niemieckim istnieją trzy formy zaimków osobowych w trzeciej osobie. Trzecia osoba wyrażana jest przez:

On

on

to

trzecia osoba liczby pojedynczej jest wyrażana przez dodanie przyimka:

do niego

na końcu zdania

8. er

9. sie

Czwarta osoba:

W języku niemieckim istnieją trzy formy zaimków czwartej osoby. Czwarta osoba liczby pojedynczej jest wyrażana przez:

They

them

czwarta osoba jest wyrażana przez dodanie przyimka:

of them

na końcu zdania

10. sie

11. ein

Piąta osoba:

W języku niemieckim istnieją cztery formy zaimków piątej osoby. Piąta osoba liczby pojedynczej jest wyrażana przez:

It

to

piąta osoba liczby pojedynczej jest wyrażana przez dodanie przyimka:

do niego

na końcu zdania

12. es

13. ein

14. sie

Poprawne używanie zaimków osobowych

Zaimek osobowy może być użyty do wyrażenia siebie, do wyrażenia kogoś innego oraz do wyrażenia przedmiotu.

Poniżej znajduje się kilka przykładów zaimków osobowych:

1. Ich meine, dass diese Leute gut sind.

Znaczenie: Chodzi mi o to, że ci ludzie są dobrzy.

2. Wenn er heute nach Hause kommt, sagt er mir, dass er mit seiner Frau sprechen will.

Znaczenie: Jeżeli on dzisiaj wraca do domu, to mówi mi, że chce rozmawiać ze swoją żoną.

3. Was mache ich denn heute?

Znaczenie: Co ja dzisiaj robię?

4. Die Schule lernten sie selber.

Znaczenie: Uczniowie uczyli się sami.

5. Ich gebe ihm diesen Brief.

Znaczenie: Daję mu ten list.