10 błędów gramatycznych, których powinieneś unikać

Język angielski, jako pierwszy język świata, jest powszechnie znany ze swoich zasad gramatycznych. Jednak z powodu braku praktyki wiele osób popełnia błędy gramatyczne. Oto 10 największych błędów gramatycznych popełnianych przez osoby niebędące rodzimymi użytkownikami języka angielskiego.

1. Niewłaściwe użycie ‘will’

Użycie ‘will’ jest bardzo częste wśród osób, które nie wiedzą, jak używać języka angielskiego. Will jest czasownikiem posiłkowym, którego używa się do tworzenia zdań warunkowych. Poniższe zdanie jest przykładem zdania warunkowego z użyciem ‘will’.

“If you will study hard then you will pass the exam”.

2. ‘Don’t’ zamiast ‘Don’t’.

Ludzie mają tendencję do mylenia słowa “don’t” z “dont”. Zdanie “Don’t forget to buy the milk” oznacza “Pamiętaj, żeby kupić mleko”. Natomiast zdanie “Don’t forget to buy the milk” oznacza “Nie zapomnij kupić mleka”.

3. Zdanie niekompletne

Jest to jeden z najczęstszych błędów gramatycznych popełnianych przez ludzi. Zdania niekompletne” to zdania, w których brakuje jakiegoś elementu. Oto przykład zdania niekompletnego.

“Był słoneczny dzień, więc poszliśmy na spacer”.

4. Głos bierny

Głos bierny to użycie w zdaniu zaimka “it” w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Użycie strony biernej jest ogólnie uważane za nieformalny sposób pisania. Poniższe zdanie jest napisane w stronie biernej.

“Zostałem zwolniony z firmy”.

5. Rzeczowniki w liczbie mnogiej

Rzeczowniki w liczbie mnogiej to rzeczowniki, które mają więcej niż jedno znaczenie. Przykładem rzeczownika w liczbie mnogiej jest “cat”. Jeżeli chcesz powiedzieć, że w Twoim domu są dwa koty, możesz użyć ‘cats’. Możesz również użyć ‘kittens’, aby powiedzieć, że w Twoim domu są dwa kociaki.

6. Rzeczowniki w liczbie pojedynczej

Rzeczowniki w liczbie pojedynczej odnoszą się tylko do jednej rzeczy. Poniższe zdanie jest zapisane w formie liczby pojedynczej.

“To jest kot”.

7. Czasowniki w czasie teraźniejszym

Czasowniki w czasie teraźniejszym są często używane, gdy mówisz o wydarzeniach z przeszłości. Poniższe zdania są przykładami zdań, które są napisane w czasie teraźniejszym.

“Byłem w szkole.”

“She is going to be promoted.”