Jakie języki obce mają najbardziej rozwinięte systemy liczby gramatycznej

Jakie języki obce mają najbardziej rozwinięte systemy liczby gramatycznej

W językach obcych istnieje wiele różnych systemów liczby gramatycznej, które mogą być bardziej lub mniej rozwinięte. W tym artykule przyjrzymy się najbardziej rozwiniętym systemom liczby gramatycznej w różnych językach obcych.

 1. Język polski

Język polski posiada jeden z najbardziej rozbudowanych systemów liczby gramatycznej. Oprócz podziału na liczbę pojedynczą i mnogą, w polskim języku istnieje również kategoria liczby bliższej, która ma zastosowanie szczególnie w przypadku życzeń, rozkazów lub wyrażeń nieokreślonych.

Przykłady:

 • pojedyncza liczba: książka, pies, dom
 • liczba bliższa: życzenia, rozkazy, wyrażenia nieokreślone – np. chciałbym zjeść ciastko, zeskocz mi na dół, potrzebuję pomocy
 1. Język rosyjski

Język rosyjski również posiada rozbudowany system liczby gramatycznej. W rosyjskim istnieją trzy kategorie liczby: pojedyncza, mnoga i kolektywna. Liczba kolektywna jest używana w przypadku, gdy mówimy o grupie ludzi lub przedmiotów jako jednym zbiorze.

Przykłady:

 • pojedyncza liczba: книга (książka), дом (dom)
 • mnoga liczba: книги (książki), дома (domy)
 • liczba kolektywna: группа (grupa), класс (klasa)
 1. Język francuski

Język francuski, w porównaniu do polskiego i rosyjskiego, ma nieco prostszy system liczby gramatycznej. Mimo że istnieje podział na liczbę pojedynczą i mnogą, nie ma w nim kategorii liczby bliższej czy kolektywnej.

Przykłady:

 • pojedyncza liczba: livre (książka), maison (dom)
 • mnoga liczba: livres (książki), maisons (domy)
 1. Język niemiecki

Język niemiecki również posiada system liczby gramatycznej składający się z liczby pojedynczej i mnogiej. Jednak w niemieckim czasami zmienia się również rodzaj rzeczowników w zależności od liczby.

Przykłady:

 • liczba pojedyncza: Buch (książka), Haus (dom)
 • liczba mnoga: Bücher (książki), Häuser (domy)
 1. Język angielski

Angielski system liczby gramatycznej jest znacznie prostszy niż w wielu innych językach. Przeważnie wystarcza jedynie dodanie “s” lub “es” na końcu rzeczownika, aby utworzyć liczbę mnogą.

Przykłady:

 • liczba pojedyncza: book (książka), house (dom)
 • liczba mnoga: books (książki), houses (domy)

Podsumowanie

Wśród języków obcych można wyróżnić różnice w rozbudowie systemów liczby gramatycznej. Język polski z kategorią liczby bliższej, rosyjski z liczba kolektywną, francuski i niemiecki z prostszym podziałem na liczbę pojedynczą i mnogą, a angielski z najprostszym systemem.