Jakie języki obce mają najbardziej rozwinięte systemy zdań nadrzędnych

Języki obce są niezwykle różnorodne pod względem budowy gramatycznej i składniowej. Jednym z aspektów, który można zbadać, jest rozwinięcie systemów zdań nadrzędnych w poszczególnych językach. Zdania nadrzędne to zdania, które pełnią funkcję składników składowych w większym zdaniu. W niniejszym artykule przyjrzymy się, jakie języki obce mają najbardziej rozwinięte systemy zdań nadrzędnych.

 1. Język angielski – sama różnorodność zdaniowyń w tym
  języku czyni go jednym z tych o najbardziej rozwiniętych
  systemów zdań nadrzędnych. W angielskim spotkamy
  bowiem wiele różnych rodzajów zdaniowyń, takich jak zdania
  warunkowe, okolicznikowe czy złożone. Przykładem zdania
  złożonego może być: “She asked if she could borrow my
  book.” W tym zdaniu mamy zarówno zdanie nadrzędne (She
  asked) jak i podrzędne (if she could borrow my book).

 2. Język hiszpański – hiszpański również posiada rozbudowany
  system zdań nadrzędnych. W tym języku często spotykamy
  zdania okolicznikowe wprowadzane przez spójniki takie jak
  “si”, “cuando” czy “aunque”. Przykładem zdania okolicznikowego
  może być: “Fui al cine si tenía tiempo.” Zdanie to ma zdanie
  nadrzędne (Fui al cine) i podrzędne (si tenía tiempo).

 3. Język francuski – francuski również posiada wiele zdaniowyń,
  w tym złożone zdania nadrzędne. Popularnym przykładem
  zdania złożonego w tym języku jest: “Je ne sais pas s’il viendra.”
  W tym zdaniu mamy zdanie nadrzędne (Je ne sais pas) i
  podrzędne (s’il viendra).

 4. Język niemiecki – niemiecki posiada rozwinięty system
  zdaniowyń, szczególnie w kontekście złożonych i
  podrzędnych zdań. Przykładem zdania złożonego w tym
  języku jest: “Ich wusste nicht, dass er krank war.” W tym
  zdaniu mamy zarówno zdanie nadrzędne (Ich wusste nicht)
  jak i zdanie podrzędne (dass er krank war).

 5. Język włoski – włoski posiada złożony system zdań
  nadrzędnych, który często używany jest w celu wyrażenia
  czasu, miejsca czy przyczyny. Przykładem zdania złożonego
  w tym języku jest: “Non so se mi piacciono.” W tym zdaniu
  mamy zdanie nadrzędne (Non so) i podrzędne (se mi piacciono).

 6. Język rosyjski – rosyjski posiadaść złożony system zdań
  nadrzędnych, który obejmuje wiele typów zdaniowyń. Przykładem
  zdania złożonego w tym języku jest: “Он не знает, что
  после работы пойдет на тренировку.” W tym zdaniu mamy
  zarówno zdanie nadrzędne (Он не знает) jak i zdanie
  podrzędne (что после работы пойдет на тренировку).

 7. Język japoński – japoński również posiada rozbudowany
  system zdań nadrzędnych, szczególnie w kontekście
  zdaniowych zaimków. Przykładem zdania złożonego w tym
  języku jest: “私がそれを食べることができるかどうか、たぶんわかりません。”
  W tym zdaniu mamy zarówno zdanie nadrzędne (私がそれを食べること
  ができるかどうか) jak i zdanie podrzędne (たぶんわかりません).

Podsumowując, różnorodność rozwiniętych systemów zdań
nadrzędnych można znaleźć w językach takich jak angielski,
hiszpański, francuski, niemiecki, włoski, rosyjski i japoński.