Najważniejsze zasady gramatyki portugalskiej

W dzisiejszych czasach każdy chce się uczyć angielskiego i mówić w tym języku, ale język ten bardzo różni się od innych języków. Jeśli dobrze poznasz zasady gramatyki innego języka, łatwiej będzie Ci go zrozumieć i posługiwać się nim.

Język portugalski jest najczęściej używanym językiem w Brazylii, Portugalii, Angoli, Mozambiku i Gwinei Bissau. Jest on również znany jako język urzędowy Angoli, Republiki Zielonego Przylądka, Mozambiku i Gwinei Bissau.

Język portugalski jest trzecim najpopularniejszym językiem na świecie. Jeśli więc nie wiesz nic o gramatyce portugalskiej, z łatwością ją zrozumiesz. Oto najważniejsze zasady gramatyki portugalskiej, które powinieneś poznać.

1. Czasownik

Pierwszą zasadą jest czasownik. Aby utworzyć czasownik, należy dodać ‘-ar’ na końcu rzeczownika lub zaimka.

Przykład: Pessoas (ludzie)

Pessoas – ludzie

Pessoa – osoba

Eu sou (jestem)

Pessoas são (ludzie są)

2. Przymiotniki

Aby utworzyć przymiotnik, musisz dodać ‘-íssimo’ na końcu rzeczownika lub zaimka.

Przykład: Bebida (napój)

Bebida – pić

Beber – pić

Você tem algo para mim? (Czy masz coś dla mnie?)

Não tem.

Você tem alguma coisa para mim? (Czy masz dla mnie jakąś rzecz?)

Não.

3. Rzeczowniki

Rzeczownik to słowo, które opisuje jakiś przedmiot. Rzeczownik można utworzyć przez dodanie ‘-e’ lub ‘-um’ na końcu czasownika.

Przykład: Você é um homem (Jesteś mężczyzną)

Homem – mężczyzna

Você é mãe (Jesteś matką)

4. Artykuł

Zdanie zaczyna się od rzeczownika. Jest on pierwszym słowem zdania, a po nim następują pozostałe słowa w zdaniu.

Przykład: O professor é um bom professor

Profesor – nauczyciel

Bom profesor – dobry nauczyciel

5. Przyimki

Przyimek jest używany, aby pokazać związek pomiędzy rzeczownikami. Istnieją dwa rodzaje przyimków – te, które odnoszą się do rzeczownika i te, które odnoszą się do czasownika.

Przykład: O professor é da faculdade (Nauczyciel jest z college’u)

Faculdade – kolegium

6. Spójniki

Spójniki służą do łączenia elementów zdania. Spójnik jest jak most.

Przykład: Tudo bem, mas, que, semana que, quando, se, porque, por exemplo, e, inclusive, como, entre outros

7. Słowa pytające

Słowo pytające to słowo, które służy do zadawania pytań.