Jakie języki obce są najbardziej podobne do języka polskiego

Jakie języki obce są najbardziej podobne do języka polskiego

Wielu Polaków interesuje się nauką języków obcych, ale wybór odpowiedniego języka często może być trudny. Warto wiedzieć, że niektóre języki obce są bardziej podobne do polskiego niż inne. Poznanie tych języków może ułatwić naukę i skrócić czas potrzebny do opanowania ich. W tym artykule omówimy najbliższe języki obce, które są podobne do polskiego.

 1. Język czeski
  Język czeski jest najbardziej podobnym językiem słowiańskim do polskiego. Wiele słów w czeskim brzmi podobnie i ma podobne znaczenie, co ułatwia naukę tego języka dla Polaków. Ponadto, gramatyka czeska jest podobna do polskiej, więc osoby mówiące po polsku łatwiej opanują czeski.

 2. Język słowacki
  Język słowacki jest również bardzo podobny do polskiego. Wielu Polaków nie ma większych trudności z porozumiewaniem się w tym języku. Podobieństwo wynika zarówno z podobieństwa słownictwa, jak i gramatyki.

 3. Język ruski
  Język rosyjski, chociaż należy do innego podgrupy języków słowiańskich, ma wiele podobieństw do polskiego. Oba języki mają wiele wspólnych słów i gramatyczną strukturę. Dlatego wielu Polaków decyduje się uczyć właśnie rosyjskiego.

 4. Język ukraiński
  Język ukraiński jest również podobny do polskiego, dzięki czemu wielu Polaków ma łatwość w jego nauce. Podobieństwo dotyczy zarówno słownictwa, jak i gramatyki.

 5. Język białoruski
  Podobnie jak w przypadku języka ukraińskiego, język białoruski jest blisko spokrewniony z polskim. Wielu Polaków ma łatwość w porozumiewaniu się w tym języku i zrozumieniu jego struktury.

 6. Język słoweński
  Język słoweński jest jednym z języków południowosłowiańskich i choć różni się nieco od polskiego, wciąż ma podobieństwa zarówno w słownictwie, jak i w strukturze gramatycznej.

 7. Język chorwacki
  Język chorwacki również zalicza się do języków południowosłowiańskich i ma wiele podobieństw do polskiego, zarówno w słownictwie, jak i w gramatyce.

Podsumowanie
Wybór języka obcego, który jest najbardziej podobny do polskiego, może być zależny od indywidualnych preferencji i celów nauki. Jednak języki słowiańskie, takie jak czeski, słowacki, rosyjski, ukraiński i białoruski, są najbliższe polskiemu pod względem słownictwa i gramatyki. Języki południowosłowiańskie, takie jak słoweński i chorwacki, również mają pewne podobieństwa do polskiego, choć są nieco bardziej odległe. Każdy z tych języków może być dobrym wyborem dla osób poszukujących podobieństw do polskiego i łatwiejszej nauki.