Jak nauczyć się gramatyki niemieckiej w 30 dni

Zasady gramatyki niemieckiej są bardzo oczywiste i dobrze znane przez wszystkich, ale problem polega na tym, że większość ludzi ignoruje te zasady. Zapominają o nich, gdy widzą tekst w języku niemieckim.

Poniżej przedstawiamy podstawowe zasady gramatyki niemieckiej, które powinien znać każdy uczący się.

1) Czasownik Tense

Jest to pierwsza zasada gramatyki niemieckiej. W języku angielskim mamy prosty sposób na opisanie czasu trwania czasownika. Mówimy, czy dana czynność została zakończona, czy też trwa nadal. Na przykład, on będzie się uczył w przeszłości, ona uczy się w teraźniejszości, pada deszcz w teraźniejszości i możemy powiedzieć, że będzie padać w przyszłości.

W języku niemieckim istnieją dwie formy czasowników. Pierwsza forma czasownika nazywana jest czasem dokonanym, a druga forma czasownika nazywana jest czasem niedokonanym.

Czas niedokonany oznacza, że czynność nie jest jeszcze zakończona. W tym przypadku musisz dodać słowo bezokolicznik i czasownik na początku zdania. Czasu złożonego używamy, gdy mówimy o zakończonej czynności. Na przykład, napiszemy:

“On studiował w przeszłości”.

“Ona nadal studiuje”.

2) Przyimki

Przyimki to słowa, które łączą czasownik z jego przedmiotem. Na przykład, możemy powiedzieć: “the boy is on the table” lub “the chair is on the table”.

3) Artykuły

Rodzajników używa się do opisania rzeczowników w liczbie pojedynczej. Na przykład, możemy powiedzieć “the book” lub “the man”.

4) Zaimek

Zaimki to słowa, które zastępują rzeczowniki. Używa się ich, gdy mówimy o czymś, co nie jest osobą. Na przykład: “Widzieliśmy pociąg”, “Zaraz przyjdę”, “On może to zrobić”, “Możemy iść razem” i “On ją lubi”.

5) Rzeczowniki

Rzeczowniki są obiektami działań. Na przykład, możemy powiedzieć: “Jestem ojcem trójki dzieci” lub “Jestem siostrą trzech braci”.

6) Przymiotniki

Przymiotniki są używane do opisywania rzeczowników. Na przykład, możemy powiedzieć: “duży pies”, “niska dziewczynka”, “piękny dom” i “nieszczęśliwy chłopiec”.

7) Spójnik

Spójnik jest używany do łączenia części zdania. Na przykład, możemy powiedzieć “and”, “or”, “while”, “but”, “even though” oraz “however”.

8) Interrogative

Zdanie pytające zadaje pytanie. Na przykład: “Dlaczego tu przyszedłeś?”, “Kim jesteś?” oraz “Dokąd idziesz?”.